Op wehelpen.nl zijn mensen dagelijks digitaal in gesprek om elkaar een handje te helpen. Wij gaan natuurlijk uit van ieders goede intenties. Wehelpen.nl is echter een openbare website. Ook mensen met minder goede bedoelingen kunnen wel eens proberen erop actief te zijn. Wij trachten misbruik zoveel mogelijk te voorkomen met standaard veiligheidsmaatregelen. Jij gebruikt onze online diensten op een verantwoorde manier en als je iets verdachts ziet, meld je dat bij ons.

Een voorbeeld van onze veiligheidsmaatregelen is de dagelijkse screening door onze servicedesk. Zij monitoren iedere dag nieuwe hulpvragen en profielen op onduidelijkheden en ongepastheden. Profielen die voldoen aan onze spelregels herken je aan het vinkje 'Dit profiel is gezien door de servicedesk'. Bij twijfel nemen we eerst contact op en in het uiterste geval besluiten we om een hulpvraag of profiel te verwijderen.

Als je online diensten gebruikt let je natuurlijk op dat je ze veilig gebruikt. Je weet hoe je verdachte berichten kunt herkennen. Ga nooit in op berichten waar je twijfels bij hebt. Zie je op wehelpen.nl iets vreemds of ervaar je iets als ongepast? Wij hebben het makkelijk gemaakt om bij ons een melding te doen:

Meer toelichting op het veilig gebruik van wehelpen.nl lees je op deze pagina. Samen houden we wehelpen.nl prettig en veilig zodat mensen elkaar een handje kunnen helpen.